Tarotové karty


 

 

Tarot  zostavený zo 78 mystických kariet. JE v ňom 22 kariet tvoriacich Veľkú arkánu. Tieto karty  predstavujú osoby alebo veci symbolizujúce konkrétne vlastnosti alebo archetypy. Ďalších 56 Kariet patriacich do malej arkány symbolizuje udalosti, ľudí, spôsoby správania, myšlienky a činy, ktoré sprevádzajú naše životy. Po stovky rokov bol tarot najdôležitejšiou metódou, s pomocou kotrej sa v západnom svete veštilo. Možno ho  nazvať doslova zrkadlom ľudskej duše.

Každá karta má svoj obrázok, meno a čislo . Ak sa o sebe naučíte rozumieť významom skrývajúcim sa za  jednotlivými symbolmi, lepšie  pochopíte aj vlastné reakcie ,  dokážete jednotlivé vlastnosti predstavované kartami rozoznávať aj som vlastnom živote, pozitívnym spôsobom s nimi pracovať a neskôr dosiahnuť osobného rozvoja a  zlepšenie vzťahov.

Často hľadáme nejakú pomoc pri rozhodovaní. Tarot dokáže poskytnúť kľúč  k pochopeniu Toho, čo počas dňa  postretlo, rovnako ako k porozumeniu človeku, do  ktorého sme sa zamilovali. Aj v tomto prípade plati, že karty odrážajú naše skryté Ttžby a  ciele. Tarot môže zvýšiť Nn ašuaši schopnosť sebapoznania, aby sme dokázali prijímať vedomé rozhodnutia na základe pochopenia príčin skrývajúcich sa pozadí danej  situácie. A preto platí, že v tarote sa skrýva vlastne všetko o nás samých. Možno ho nazvať doslova Zrkadlom ľudskej duše. Je mágiou okamžiku,
Tarot Vás nezaväzuje k žiadnemu názoru na svet, ani Vám neurčuje čo musíte prípadne nesmiete urobiť. Skôr je pre Vás pomocníkom pri rozhodovaní a smerovaní v živote. Preto by sme sa ho nemali báť a pristupovať k nemu s pokorou a vierou.

 

 

PrihlásenieKto je online

Máme hostí: 2 pripojení

Partneri