O bájnom, obetavom a vernom Byvolovi sa v čínskych domácnostiach rozprávajú dlhé príbehy so šťastným koncom. Symbol Byvola je symbol Rodu. Je ochráncom rodového šťastia, tradícii a tiež vernosti svojmu partnerovi až za hrob. Doslova.

Ľudia narodení v znamení Byvola sú zvyčajne veľmi trpezliví, utiahnutí, pomalí, nenápadní, presní a metodickí. Vo všeobecnosti sú považovaní za dôveryhodných. Sú konzervatívni, nesmierne tvrdohlaví, niekedy až šovinistickí a vždy vyžadujú, aby sa konalo podľa ich predstáv.

Sú skôr opatrní ako ľahkovážni. Ak si byvol raz vyberie smer, ťažko ho už donútiť k zmene. Niekedy sa zdá, že Byvolom chýba zmysel pre humor, priateľov si však získavajú spoľahlivosťou.

Za jeho trochu neotesaným zovňajškom sa skrývajú originálne myšlienky a inteligencia. Dá sa na nich obrátiť vo vážnych situáciách. Ako ochotnému poslucháčovi môžete Byvolovi povedať o svojich problémoch. Jeho rada je obvykle fundovaná, konštruktívna a nasledovania hodná. Pretože sú vo vytváraní blízkych kontaktov vyberaví, dôveru Byvolov si treba zaslúžiť.

Byvola nie je dobré dráždiť, mohol by sa stáť nebezpečným a agresívnym. Jeho výlevy zlosti sú síce veľmi zriedkavé, ale zato veľmi prudké. Nebeský kľud a mier v srdci je mu ale bytostne vlastný a tak veľmi rýchlo na všetko zabudne a opäť upadne do svedomitého plnenia si svojich povinností. Ľudia narodení pod vplyvom tohto znamenia patria medzi najčestnejších ľudí.

Byvola treba brať takého, aký je. Vždy mu treba dať čas aby sa rozhodol, nikdy na Byvola netlačte. Nesnažte sa ho prerobiť, nikdy mu neklamte, tvrdá pravda je pre neho prijateľnejšia, ako lož, faloš a pretvárka. Je nesmierne prísny nielen k sebe, ale aj ku svojmu okoliu. Byvoly majú konzervatívne názory, nie sú príliš prispôsobiví. Sú zádumčiví a možno preto majú radi samotu.

Byvol, kariéra a peniaze
Byvol má tu vlastnosť, že vás nikdy nesklame, a preto býva často poverovaný úlohami vyžadujúcimi autoritu a zodpovednosť. Pre verejné funkcie sa ale nehodí, pretože sa s ním veľmi ťažko vychádza. Tomuto tvrdohlavému autokratovi totiž chýba akákoľvek diplomacia. Nesedí mu žiadne zamestnanie, kde sa veľa cestuje - trpí tým jeho zdravie a rovnováha.

Ľudia narodení v tomto znamení vynikajú ako chirurgovia, vojenskí velitelia, kaderníci, či sudcovia. Majú však radi svoj kľud a pohodlie, nie je teda div, že neradi opúšťajú staré zabehnuté scenáre a dobre vyšľapané cesty kde nemusia zbytočne improvizovať. Byvol nenávidí všetko nové, módne, pretože to ohrozuje jeho pokoj. Patrí k tým, ktorých rozčuľujú abstraktné obrazy, moderná hudba, minisukne, výstrednosť. Byvol sa rád drží starých zvyklostí.

Byvol a láska
Jeho rodina zaujíma v jeho živote dôležité miesto. Miluje ju a je pyšný na svoje deti. Je však prísny, vyžaduje slepú poslušnosť a všetkým dáva pocítiť svoju moc, hlavne v staršom veku.Z dvanástich znamení zvieratníka pestrý Kohút prinesie do Byvolovho prizemného života slnečný jas a bude mu skvelým partnerom. Obaja majú rešpekt pred autoritami, obdivujú výkonnosť a sú veľmi oddaní svojim povinnostiam. Tieto spoločné vlastnosti ich zjednocujú. Rovnako výborne sa k nemu hodí milý Potkan a múdry Had, obaja budú prechovávať hlboké city k úctyhodnému Byvolovi. Drak, Zajac, iný Byvol, Kôň, Prasa a Opica sa tiež dobre znášajú s Byvolom, hoci nie tak dokonale ako predošlé znamenia. Pes ho však pokladá za nudného a vyčíta mu nedostatok zmyslu pre humor. Byvol sám priliš nestojí o náladovú Kozu a nespratného Tigra, týchto zas uráža jeho rozkazovanie. Nech je akýkoľvek, jedno je isté: Úspechy, ktorým sa Byvol teší, získal jedine vlastnou zásluhou. Slovom, mocný a disciplinovaný Byvol neočakáva, ale ani nezíska nič zadarmo. Tento spoľahlivý typ sa presadí ako víťaz jedine vďaka vlastnému úsiliu a nikto si víťazstvo nezaslúži väčšmi ako on.

Láska je pre Byvola príjemnou zábavou a v tomto smere je nesentimentálny a relatívne priamy. Dokáže byť nežný a zmyselný, dokáže vychádzať v ústrety, nie je však romantický. Neznáša ľúbostné pletky a vášnivé výbuchy, vernosť partnera považuje za samozrejmú povinnosť. Lásku berie skôr ako povinnosť.

Byvol - dieťa

Toto dieťa nie je plačko. Je neobyčajne statočné a dobre znáša útrapy. Je to silný individualista, hovoriť začína neskoro a nezhody rieši najradšej päsťami. Je tvrdohlavé a neústupčivé, keď si niečo zaumieni, vie obrátiť dom hore nohami. Nepatrí medzi maznáčikov, no trvá na tom, aby ste mu niektoré veci poskytli. Jednou z nich je jeho súkromie. Neodmieta disciplínu, vlastne sa celkom ochotne podriadi programu, ktorý mu určíte. Môže si nárokovať, aby ste mu podávali jedlo každý deň v tom istom čase, ale na strave samotnej mu až tak nezáleží. Pravidelnosť mu prospieva. Dodáva mu pocit istoty, keď vie, kde sa čo nachádza a čo od neho očakávate. Dievča narodené v tomto znamení si doma potrpí na poriadok a čistotu. Chlapec Byvol rád preberá velenie v neprítomnosti matky alebo učiteľky a k neposlušníkom je prísny a nemilosrdný. Má na veci vlastný nestranný názor, s ktorým sa netají, a nedá sa ľahko ovplyvniť ani kúpiť lichôtkami. Ak od neho chcete, aby urobil, čo mu nie je po vôli, namiesto podplácania a prosieb to dosiahnete oveľa účinnejšie, keď mu jednoducho poviete: "Je to rozkaz!" Nemá škriepnu povahu, no ak vás má poslúchať, najprv si musíte získať jeho rešpekt.

So záľubou učí mladšie deti. Keď niečo chce získať, prejavuje pozoruhodnú trpezlivosť a vytrvalosť. Keďže je to silný, mlčanlivý typ, nedáva najavo svoje pocity. Môže sa cítiť hlboko ukrivdený, a nikto to ani nezbadá, lebo dieťa Byvol je veľmi uzavreté. l keď sa navonok prejavuje necitlivo, cieľavedome a lojálne, je strašne naivný v nazeraní na životné reality. V tomto ohľade potrebuje ochranu, je veľmi závislý od morálnej podpory rodičov, učiteľov i svojich blízkych. V škole môže byť vzorným žiakom, lebo nie je z tých, čo sa ťahajú za prsty s nadriadenými. Seriózny a rozumný názor na život mu bráni žartovať a šaškovať. Treba ho povzbudzovať, aby vyjadril svoje city a prejavil zmysel pre humor. Predovšetkým je však spoľahlivý a zodpovedný. Získa si úctu tak starších, ako i mladších. Dieťa Byvol je výnimočným prikladom vynikajúceho vodcu i nasledovníka v jednej osobe, ktorý si dobre plní povinnosti.

 

Byvol a Partneri

Byvol – Potkan

Vzťah byvol a potkan je zárukou harmonického vzťahu. Zároveň je to aj dobré spojenie pre pracovné vzťahy.

Byvol – Byvol

Byvol a byvol majú medzi sebou zdvorilý a rezervovaný vzťah. Vzťah je trochu nudný a je skôr založený na porozumení.

Byvol – Tiger

Vzťah byvola a tigra je veľký boj a často končí rozchodom. Obe znamenia sú odlišné a veľmi ťažko sa chápu.

Byvol – Zajac

Byvol a zajac majú šancu na láskyplný vzťah, avšak obe znamenia sa musia prispôsobiť jeden druhému.

Byvol – Drak

Byvol a drak sú znamenia veľmi silné, ich vzťah je plný sporov. Aby tieto znamenia vytvorili zmysluplný vzťah, musia sa tolerovať a nájsť kompromisy.

Byvol – Had

Byvol a had majú pekný nekomplikovaný vzťah. Navzájom si jeden druhého veľmi vážia.

Byvol – Kôň

Vzťah byvola a koňa nie je veľmi vhodný. Partnerský vzťah končí rozchodom, ale obchodné vzťahy majú veľmi dobré.

Byvol – Baran

Táto kombinácia vzťahu sa veľmi nedoporučuje. Nie je skoro žiadna šanca na trvalý a harmonický vzťah. Veľa konfliktov hrozí aj v pracovných vzťahoch.

Byvol – Opica

Byvol a opica môžu vytvoriť pekný vzťah pokiaľ sa budú vzájomne tolerovať. Obe znamenia majú radi peniaze.

Byvol – Kohút

Byvol a kohút majú výborné predpoklady pre pekný vzťah. V obchodnej oblasti môžu vznikať tiež veľmi dobré vzťahy.

Byvol – Pes

Byvol a pes nemajú veľa spoločného, preto ich vzťah nepatrí ku najšťastnejším. Obe znamenia majú problém vzájomnej komunikácii.

Byvol – Prasa

Medzi byvolom a prasaťom vznikne skôr priemerný a chladný vzťah. Žiadne ohnivé strety a prejavy lásky nehrozia.

 

PrihlásenieKto je online

Máme hostí: 8 pripojení

Partneri